Intresseanmälan om nattvandring för förening

LÄS MER

Föreningar som är berättigade till Åre kommuns föreningsbidrag kan lämna in intresseanmälan för att nattvandra i Åre för att öka tryggheten för våra ungdomar på byn. Nattvandringsbidraget ger föreningslivet möjlighet att stärka sin klubbkassa och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle.

Ersättning för genomförd nattvandring utgår med 2 000 kronor per kväll och utbetalas till det konto som föreningen angivit till kommunens föreningsregister. Det behöver vara minst tre vuxna över 20 år som deltar i vandring, men ni får gärna vara fler.

Nattvandringen sker mellan kl.18.00 – 22.00. Inför vandringen kommer ni få tillgång ett vandringskit inkluderande västar, första-hjälpen, förhållningssätt och rutiner för vandringen, samt viktiga telefonnummer.

Innan intresseanmälan behöver ni utse en kontaktperson som inför nattvandringen sköter kontakten med samordnare på kommunen. I anmälan anger ni vilket pass som ni är intresserad av att nattvandra på. En ny anmälan behöver göras för varje nattvandringstillfälle.

Uppmärksamma att detta är en intresseanmälan. För att öka möjligheten för fler föreningar att ta del av bidraget tar vi oss rätten att fördela nattvandringsuppdragen mellan de föreningar som anmält intresse senast 7 dagar innan respektive nattvandringstillfället.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa