Anmälan om ändrade familjeförhållanden - delad placering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ändrade familjeförhållanden - Delad faktura 
Vid gemensam vårdnad – där vårdnadshavarna bor på skilda håll, barnet bor växelvis och vårdnadshavarna har behov av förskola/fritidshem – bör båda vårdnadshavarna ha var sin del av platsen. Anledningen till detta är att vårdnadshavarna kan ha olika behov av verksamheten. 

För att kommunen ska kunna tillmötesgå begäran om var sin faktura måste båda vårdnadshavarna signera anmälan "Ändrade familjeförhållande - Delad faktura". Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.  

Vid delad faktura ansvarar respektive vårdnadshavare att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan inte säga upp platsen för båda vårdnadshavarna. När en platsinnehavare säger upp/ej längre har tillgång till sin del av platsen går hela betalningsansvaret till den som har behov av plats. Avgiften baseras på kvarvarande vårdnadshavares hushållsinkomst.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa