Ansök om ersättningskort för buss

LÄS MER

Förlorat eller på annat sätt av användaren orsakade händelser som gör ungdomskortet obrukbart har en självrisk för att få ett nytt fungerande ungdomskort (ersättningskort). Självrisken är 125 kronor, den faktureras användarens målsman via Länstrafiken. Ersättningskortet sänds till användarens folkbokföringsadress. För att beställa ett ersättningskort kontaktar du Åre kommun via formuläret på efterföljande sida. Arbetet med ersättningskort har hög prioritet, inom någon dag får du ett nytt giltigt ungdomskort per post till din folkbokföringsadress. Tiden fram till dess ansvarar du själv för dina resekostnader genom att lösa biljett ombord på fordonet. Alla uppgifter i formuläret på efterföljande sida är obligatoriska.

Observera:
Alla ungdomskort är aktiverade när de skickas ut, därefter måste samma kort aktiveras i januari varje år för att fortsätta vara giltigt. Används kortet regelbundet sker detta automatiskt. Men om ungdomskortet inte används under januari måste det aktiveras genom ett telefonsamtal till Länstrafiken på telnr 063-554 13 20.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa