Ansök om ersättningskort för buss

LÄS MER

Förlorat eller på annat sätt av användaren orsakade händelser som gör ungdomskortet obrukbart har en självrisk för att få ett nytt fungerande ungdomskort (ersättningskort). Självrisken är 125 kronor, den faktureras användarens målsman via Länstrafiken. Ersättningskortet och fakturan sänds i samma postförsändelse till användarens folkbokföringsadress. För att beställa ett ersättningskort kontaktar du Åre kommun via formuläret på efterföljande sida. Arbetet med ersättningskort har hög prioritet, inom någon dag får du ett nytt giltigt ungdomskort per post till din folkbokföringsadress. Tiden fram till dess ansvarar du själv för dina resekostnader genom att lösa biljett ombord på fordonet. Alla uppgifter i formuläret på efterföljande sida är obligatoriska.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa