Undersökningsprogram för vattenverk och dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med utgångspunkt från faroanalysen samt kraven i LIVSFS 2022:12 ska ett förslag på undersökningsprogram tas fram. Regelbundna undersökningar ska genomföras av dricksvattnet i form av normalkontroll och utvidgad kontroll. Både utgående vatten och vatten hos användaren ska kontrolleras.

Undersökningsprogrammet ska fastställas av Samhällsbyggnadsnämnden och ses över regelbundet. Beslutet gäller i högst 6 år, därefter måste programmet fastställas på nytt även om inga ändringar har skett.

Detta är ett exempel på hur ett undersökningsprogram för en mindre dricksvattenanläggning kan se ut.
Exemplet kan ändras för att passa just din verksamhet.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa