Reduktion av VA-avgift - Ansökan

LÄS MER

Ansöka om reduktion av VA-avgift

Vi följer branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendation i samband med ansökan om reduktion av vattenavgift vid dolda fel (det vill säga återbetalning på grund av en vattenläcka). För att ansöka om reduktion, fyll i samtliga uppgifter i e-tjänsten och skicka in till oss.

Riktlinjer för jämkning av vattenavgiften vid dolt läckage

Huvudprincipen är att fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att fastighetens VA-installation är i fullgott skick.

Vattenförbrukningen delas upp i två delar, en normalförbrukningsdel och en överförbrukningsdel. Normalförbrukningen bestäms till den högsta normalförbrukningen under de tre senaste åren.

Som villkor för att avgiftsreduktion ska medges gäller:

1. att överförbrukningen är minst 50 procent av normalförbrukningen och
2. att överförbrukningen uppgår till minst 100 kbm/år.
3. att läckaget ska ha varit dolt samt åtgärdats (exempel på dolda fel är när ledningar i mark, väggar, golv, tak etc. läcker, vilket gör det svårt för fastighetsägaren att upptäcka läckaget).

Om dessa villkor uppfylls, ges reduktion med 50 procent av all överförbrukning.

Observera att om läckaget orsakats av en läckande säkerhetsventil så är det inte ett dolt fel.

 

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa