Livsmedel - Checklista för egenkontroll

LÄS MER

Egenkontroll av livsmedelsverksamhet

Checklista för Dig som driver eller arbetar i en livsmedelsverksamhet. Checklistan utgår ifrån livsmedelslagstiftningens krav, samma lagstiftning som livsmedelsinspektörerna baserar sin kontroll på.

 

Spara ofullständig checklista

Om du loggar in med e-legitimation kan du när som helst spara det du fyllt i, för att sedan komma tillbaka och komplettera.

 

Spara checklista som PDF / för utskrift

Skickar du in checklistan i sista steget så kommer checklistan att skickas till din angivna e-postadress i PDF-format.

Fråga om inloggning

Om du loggar in med e-legitimation kan du när som helst spara det du fyllt i, för att sedan komma tillbaka och komplettera.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa