Anmälan nyinstallation el. konvertering köldmedia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Då stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska installeras eller konverteras ska du som operatör underrätta tillsynsmyndigheten innan påbörjad installation eller konvertering. Det kan du göra här, via vår e-tjänst, eller genom att skicka ifylld blankett ”Anmälan av aggregat/anläggning med 14 ton CO2e köldmedia el. mer” till miljoavdelningen@are.se

När ett aggregat har skrotats ska ett skrotningsintyg skickas in till miljoavdelningen@are.se

 

  • Miljöavdelningens handläggningstid är sex veckor.
  • Om ni lämnar en ofullständigt ifylld anmälan förlängs handläggningstiden. Kompletteringar kommer då att begäras in.
  • Enligt gällande taxa är avgiften för anmälan om nyinstallation eller konvertering av aggregat innehållandes köldmedia 2320 kr.

 

Kom igång med e-tjänsten genom att klicka på 'START'.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa