Felanmälan offentlig miljö

LÄS MER

Här kan du som boende eller besökande i Åre kommun felanmäla brister eller problem i vår offentliga miljö, till exempel gatubelysning, parkområden, vägar, dagvatten och sopkärl. 

Förutsättningar
Du behöver ange plats eller en adress där det upplevda felet är, finns ingen adress  kan du specificeras/beskriva i text eller ladda upp en karta.

Vad händer när jag skickat in mitt ärende?
Du kommer att få en bekräftelse via mail att vi mottagit ditt ärende. Därefter lägger vi in det för åtgärd. Om felanmälan inte rör kommunen, utan till exempel Trafikverket eller annan part kommer vi att återkoppla till dig. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa