Lämna klagomål mot utbildning

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål gällande Åre kommuns utbildningar enligt skollagen (2010:800 4 kap, 8 §) och även lämna synpunkter på annat du vill uppmärksamma oss på. Denna tjänst omfattar förskola, grundskola och vuxenutbildning.

Ett klagomål ska i första hand hanteras av personal inom den verksamhet (förskola, grundskola och vuxenutbildning) där klagomålet hör hemma. Detta kan ske via direkta samtal, telefon, mejl eller brev. Kontaktuppgifter till respektive verksamhet hittar du på Åre kommuns hemsida www.are.se eller via kundtjänst 0647-161 00.

Om missnöje kvarstår eller om klagomålet är av mer övergripande karaktär ska klagomålet skickas till barn- och utbildningskontoret. Det gör du genom att använda denna e-tjänst.

Om du har skyddad identitet eller av annan anledning inte kan använda e-tjänsten så ska du skicka in klagomål och synpunkter via mejl eller brev med hjälp av blanketten på denna sida.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa