Lämna synpunkter eller klagomål på biståndsenhetens service och verksamhet

LÄS MER

Lämna synpunkt

För oss på biståndsenheten är det viktigt att få reda på när vår service inte fungerar på ett önskvärt sätt. Med dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Lämnade synpunkter ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.
Vill du överklaga ett myndighetsbeslut finns information på kommunens hemsida om hur du gör det. 

Vad händer sedan?

När du skickat in din synpunkt eller klagomål kommer en handläggare att besvara dig inom en månad om du lämnar kontaktuppgifter. 

Får jag svar?

Ja, om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter som efterfrågas. Du kommer då att få en notis till din mail, därefter kan du logga in i e-tjänsteplattformen och se svaret från biståndsenheten. Svaret kommer finnas tillgängligt i tre månader, därefter kommer det att tas bort. 


Nej, om du väljer att vara anonym får du inget svar.

Offentlighet

När synpunkter och klagomål kommer in till kommunen blir det en allmän handling. Det innebär att den som vill kan ha rätt att ta del av den.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa