Bygglovsansökan, anmälan m.m

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Förutsättningar 

I denna e-tjänst kan du bland annat ansöka om och anmäla följande byggärenden: 

  • Bygga nytt (byggnader, murar, plank, skyltar, etc.) 

  • Tillbyggnad (takkupa, balkong, etc.) 

  • Ombyggnad/ändring 

  • Rivning 

  • Markförändring 

Ritningar  

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du bifoga ritningar och handlingar här i e-tjänsten. Ritningarna du bifogar ska vara fackmannamässigt utförda. Vi har tagit fram exempelringar och handlingar som du kan ta hjälp av för att se vad din ansökan ska innehålla. E-tjänsten kommer att hjälpa dig på vägen med vilka handlingar du ska lämna in beroende på vilken åtgärd du vill göra.  

Se ritningsexempel här 

Se "checklistor” för de ritningsunderlag som kan krävas för olika ärenden här  

Avgift 

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas.  
Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga. 

Vår taxetabell hittar du här 

Mer information om bygglov och bygglovsprocessen hittar du på Åre kommuns webbplats:

Den här e-tjänsten kan överlåtas. Det innebär att en du kan fylla i delar av e-tjänsten för någon annans räkning och sedan överlåta ärendet till fastighetsägaren/sökanden för att komplettera med kontaktuppgifter och skicka in. För att överlåta ett ärende så klicka på Spara i det övre högra hörnet först och gå sen till "Mina sidor", där finns valet "Överlåt ärende"

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa