Anhörigstöd - kontaktförfrågan

LÄS MER

Ger du stöd och hjälp till någon i din närhet som har svårt att självständigt klara sin vardag? Åre kommun kan erbjuda dig som anhörig stöd. Det finns olika insatser vi kan göra, till exempel enskilda samtal där du får möjlighet att beskriva din situation, få råd och stöd i anhörigfrågor, hembesök, delta i anhöriggrupp, anhörigcafé eller föreläsningar.  

Men anhörig avses en person som hjälper och ger stöd till en närstående inom familjen, släkten eller vänkretsen. Den närstående kan på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, beroendeproblematik, ålder eller funktionsnedsättning ha svårigheter med att klara sin dagliga livsföring.

Mer information om anhörigstöd i Åre kommun 

Förutsättningar
Detta är en kontaktförfrågan, du förbinder dig inte till något. 

Vad händer när du har skickat in ärendet?
Vår anhörigsamordnare kommer att ta kontakt med dig inom en vecka från det att din förfrågan har skickats in för vidare samtal.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa