Ansök om lokal trafikföreskrift (t.ex. tillfällig vägavstängning, ändrad hastighet, väjningsplikt)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om lokal trafikföreskrift vid:

  • behov av att helt stänga av en kommunal väg i samband med ett evenemang, anläggningsarbete eller liknande.
  • ändring trafikföreskrifter som rör hastighet, stannande eller parkering inom tättbebyggt område.
  • ändring av trafikföreskrifter på vägar där kommunen är väghållare eller i terräng.

Kostnad för ansökan kan uppkomma när det gäller tillfälliga vägavstängningar, se kommunens taxa för trafikärenden.
Var ute i god tid eftersom kommunen i de flesta fall behöver samråda med andra instanser.

Förutsättningar

  • Denna e-tjänst kräver att du använder BankID för att identifiera dig och för att signera din ansökan.
  • Både privatperson och företag kan ansöka om en lokal trafikföreskrift.

Hämta dina företagsuppgifter 
Om du är ett företag kan du, via vår e-tjänst, välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.  Så här hämtas dina företagsuppgifter

Ändra uppgifter
För att ändra ändra uppgifter om ditt företag, gå in på verksamt.se. Är du en enskild näringsidkare och  vill ändra folkbokföringsadressen gör du det hos Skatteverket.

 Vad händer sen?
Din ansökan handläggs och skickas ut via mail inom 2 veckor. Om något saknas i den får du återkoppling inom en vecka.  

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa