Ansökan om grävtillstånd offentlig mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grävtillstånd
Om du ska utföra grävning på kommunens mark behöver du ansöka om ett grävtillstånd. Det gör du via denna e-tjänst. 

Krävs för att slutföra ansökan:

  • Inloggning med Mobilt BankID
  • I de fall markavtal krävs kontakta vår enhet för Mark och Exploatering, mex@are.se, innan du påbörjar denna e-tjänst .
  • Om ditt arbete, eller markupplåtelse,  kommer att påverka trafiken måste du ha tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948) och upprätta en TA-plan (trafikanordningsplan). En sådan plan måste bifogas i e-tjänsten. Läs mer

Tänk på:

  • Ansökan gäller endast kommunens mark.
  • Behöver du stänga av vägen i samband med arbetet, ansök om vägavstängning, kan göras både före och efter du ansökt om grävtillståndet.

Hanteringstid
Vi kommer att kontakta dig med ett beslut inom 30 dagar. Har du frågor kring handläggningen, kontakta tobias.hammarberg@are.se. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa