Hantering av serveringstillstånd

LÄS MER

Förutsättningar

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund hos Tillståndsenheten kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande/styrelse
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Vad händer när du skickat in ärendet?

När ärendet är inskickat blir du kontaktad av en handläggare som bekräftar mottagandet av det inkomna ärendet. Från den dag ansökan är komplett påbörjas handläggningstiden.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörig firmatecknare
  • BankID