Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om en livsmedelsverksamhet i Åre kommun!
Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.
I e-tjänsten kan du lämna uppgifter som Miljöavdelningen behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroll.
Om du ska anmäla att verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.​

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Tänk på att ytterligare tillstånd kan krävas.  
Om ni exempelvis planerar att genomföra några byggåtgärder eller om er verksamhet innebär att byggnaden ändrar användning jämfört med tidigare användning kan det krävas bygglov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, Exempelvis krävs det bygglov för att inreda en lokal för servering eller restaurang i en tidigare bostad.  

Kontakta byggenheten för rådgivning inom vilka tillstånd som kan vara aktuella enligt plan- och bygglagen,  https://are.se/byggabo/bygga 

Planerar ni att servera alkoholhaltiga drycker i er verksamhet, behöver ni söka ett separat tillstånd för detta. 
Kontakta alkohol- och tobaksenheten om ni har frågor kring serveringstillstånd. Ni kan kontakta dem digitalt på Serveringstillstand@are.se eller ansöka direkt genom den digitala tjänsten E-tjänster för serveringstillstånd (are.se) 

Anmäl till rätt myndighet
För verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter som ska vidare till andra livsmedelsanläggningar gäller särskilda regler. Läs mer om anläggningar som behöver godkännas av Livsmedelsverket på (livsmedelsverket.se).

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa