5-samtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har barn i åldern 0-17 år och vill prata om och få stöd gällande olika utmaningar i din föräldraroll kan du få upp till 5 råd- och stödsamtal. Det är du som avgör vad du vill prata om och utifrån detta lägger vi tillsammans upp en plan, vi kan även träffa barnet/ungdomen. Stödet är helt frivilligt och du kan när som helst avsluta det. Du kan även få 5 råd- och stödsamtal kring andra sociala frågor som till exempel riskbruk, beroende, eller livsfrågor i övrigt. Om det finns behov av ytterligare eller annat stöd så kan vi hjälpa till i den kontakten.

Samtalen är kostnadsfria, inget journalförs men de omfattas av sekretess. Finns det behov av tolk så ordnar vi det. Vi har anmälningsskyldighet vilket gör att vi enligt lag måste anmäla oro till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa.

Förutsättningar
Detta är en kontaktförfrågan, du förbinder dig inte till något. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa