Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du lämna information till miljöavdelningen om en medelstor förbränningsanläggning enligt 18 § Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471).

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är 1 MW eller högre men högst 50 MW.

Uppgifterna som lämnas till miljöavdelningen kommer i enlighet med 23 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar att offentliggöras på kommunens hemsida. Eventuella personuppgifter som lämnas in i samband med registreringen offentliggörs inte. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa