Anmälan/Ansökan för installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Om du ska installera en värmepump för utvinning av energi ur berg, jord eller sjö är måste du göra en anmälan om detta till miljöavdelningen. Om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde måste du istället ansöka om tillstånd. Du kan välja att göra din anmälan eller ansökan via vår e-tjänst eller via utskrivbar blankett.
 
Förutsättningar

För att miljöavdelningen ska kunna handlägga ärendet krävs en komplett anmälan/ansökan. Ta kontakt med den entreprenör som ska utföra installationen innan du påbörjar processen så att rätt uppgifter lämnas. För att borra efter bergvärme krävs att borraren är certifierad, certifieringsnumret ska anges i anmälan. Installationen ska utföras enligt Normbrunn-16 

Den här e-tjänsten kan överlåtas. Det innebär att en entreprenör kan fylla i delar av e-tjänsten för någon annans räkning och sedan överlåta ärendet till fastighetsägaren/sökanden för att komplettera med kontaktuppgifter och skicka in. För att överlåta ett ärende så klicka på Spara i det övre högra hörnet först och gå sen till "Mina sidor", där finns valet "Överlåt ärende". Det är också möjligt för den sökande att själv fylla i alla uppgifter i anmälan för att sen signera och skicka in den. Både entreprenören och den sökande loggar in med BankID.

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av värmepumpinstallation. Avgiften är 1 320 kr per timma nedlagd handläggningstid enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Information
Om din värmepump ska ersätta en oljecistern ska denna tömmas och rengöras. Miljöavdelningen ska informeras, exempelvis genom att du skickar in kopia på skrotningsintyg. Miljöavdelningen kan besluta att ytterligare åtgärd (plombering, bortforsling, sandfyllning med mera) krävs innan cisternen ska räknas som tagen ur bruk.

Mer information om vad som gäller vid installation av värmepump hittar du här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa