Ansök om/säg upp modersmåls-undervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du din ansökan om (eller uppsägning) av modersmålsundervisning för grundskolans årskurser 1-9. Om du av någon anledning inte kan använda dig av e-tjänsten kontaktar du funktionsbrevlådan på modersmal@are.se eller vänder dig direkt till din skola så hjälper de till).

Om ni har skyddad adress ska ni vända er till barnets skola för ansökan och uppsägning eller till kommunens samordnare språk.

Modersmålsundervisning går att ansöka om från och med årskurs 1 och erbjuds minst en timme per elev och vecka. Undervisning kan bedrivas på annan skola än elevens ordinarie skola eller via fjärrundervisning. Undervisningen får anordnas på fyra olika sätt; som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden samt, i grundskolan och specialskolan, som språkval.

Kriterier för rätten till modersmålsundervisning:

  • Att eleven har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet (gäller ej minoritetsspråk fr om 2015-07-01).
  • Att det finns minst fem elever i kommunen, med samma modersmål, som önskar sådan undervisning, för att undervisning ska anordnas. För elever med nationellt minoritetsspråk finns ingen antalsbegränsning.
  • Att lämplig lärare finns att tillgå.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, jiddisch, finska, romani chib och meänkieli) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Samma undantagsregel gäller för adopterade barn.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa