Anmälan om varaktig utlandsvistelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt skollagen har alla barn bosatta i Sverige skolplikt från höstterminen de år de fyller sex år. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands. Skolplikten upphör i de fall då barnet är folkbokförd i Sverige men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Detta innebär att vårdnadshavare som planerar att hens barn ska vistas utomlands under sex månader eller längre ska anmäla varaktig utlandsvistelse till hemkommunen. 

Din anmälan ska ha inkommit till barn- och utbildningskontoret minst tre månader innan eventuell flytt utomlands

Så bedömer vi om ditt barn har fortsatt skolplikt

När du har lämnat in din anmälan om varaktig utlandsvistelse bedömer barn- och utbildningskontoret huruvida ditt barn fortsätter att ha skolplikt i Sverige eller inte. Bedömningen görs framför allt utifrån hur lång tid ditt barn är tänkt att vistas utomlands.

Vad händer när du har skickat in ansökan?

Anmälan kommer hanteras i kommunens ärendehanteringssystem av en handläggare som kontaktar dig om det finns något som är oklart. Efter att utredning är klar tar hen, som har delegation för barn- och utbildningsnämndens räkning, ett beslut som delges dig som lämnat in ansökan. Delgivning av beslut sker via mejl om inte omständigheter kräver vanligt posthantering.

Läs mer om vad som gäller vid beslut via denna länk Utlandsvistelse och skolplikt

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa