Ansökan om Utökad vistelsetid i förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn i förskolan har rätt att behålla sin nuvarande placering 1 månad efter syskons födelse. Därefter reduceras placeringstiden till 15 timmar. Barn i förskolan vars vårdnadshavare blir arbetslösa får behålla sin nuvarande placering 1 månad för att se om hur möjligheterna till nytt arbete är. Om arbetslösheten består reduceras placeringstiden till 15 timmar. Om vårdnadshavare blir sjukskriven får barnet gå på förskolan enligt det grundbehov som redan finns. Det kan dock finnas en orsak till en sjukskrivning som gör att det finns behov av utökad tid.

En ansökan om utökad tid ska baseras på:

  • att ett barn har särskilda behov enligt Skollagens 8 kap 7 § eller
  • att barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt enligt Skollagens 8 kap 5 § eller
  • att vårdnadshavare väljer att inte vara föräldralediga enligt Föräldraledighetslagen (1995:584) utan fortsätter arbeta eller studera i samband med syskons födelse.


Ansökan om behov av utökad tid ska alltid styrkas med intyg från extern part och barnets samtliga vårdnadshavare ska signera ansökan.

För dig som inte kan använda denna E-tjänst hänvisas du till att göra ansökan genom blankett.

Beviljat beslut om utökad vistelsetid gäller som längst upp till 6 månader. Skulle behovet kvarstå efter beslutad tidsperiod måste ny ansökan göras.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg som styrker ansökan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa