Anmälan - matavfallsabonnemang

LÄS MER

Låt matresterna få nytt liv

Nästan 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel. Var med du också och låt dina matrester jobba för klimatet.

Vad händer när du skickat in din anmälan om matavfallsabonnemang​?

 • Inom ca 2 veckor kommer ditt bruna matavfallskärl att köras ut till platsen där restavfallskärlet placeras för tömning.
  Insamling av matavfallet ska ske i papperspåsar för matavfall. För att papperspåsen inte ska blötas upp av matavfallet och gå sönder så ska papperspåsen placeras luftigt i en hållare. Enskilda hushåll kan avgiftsfritt hämta en bunt med matavfallspåsar (80 påsar/bunt) samt en hållare på någon av kommunens återvinningscentraler eller bibliotek. Se aktuella öppettider per vecka för respektive återvinningscentral och bibliotek på kommunens hemsida are.se. Fler påsar kan hämtas på samma platser efter ca ett halvår.. 

  Bostadsföreningar kan kontakta Tekniska avdelningen, renhållningen om de önskar komma överens om var de kan hämta de antal buntar matavfallspåsar samt Mathilda-hållare anpassat för föreningens medlemshushåll.

  Verksamheter och företag får själva köpa in och bekosta utrustning för vätskeavskiljning ur matavfall samt bionedbrytbara papperspåsar/papperssäckar och hållare för dessa.

 • Vår avfallsentreprenör kommer att ringa dig, på det telefonnummer du lämnar i denna anmälan, samma dag som kärlet ställs ut.
 • Kärlet har en vit klisterdekal med er fastighetsbeteckning och fastighetsadress samt är märkt med en elektronisk tagg som sopbilen registrerar vid tömning.
 • Det är VIKTIGT att du flyttar kärlet till din fastighet för att undvika att det försvinner eller skadas. Det bör ske samma dag som leverans av kärlet.

Viktigt att veta!

 • När kärlet lämnats av entreprenören är ni som fastighetsägare, verksamhetsägare eller föreningen ansvariga för avfallskärlet, dvs ska bekosta ersättningskärl om kärlet försvinner och åtgärder vid skador på kärlet.
 • Kärlet ställer ni fram för tömning utifrån ert behov senast kl 07:00 dagen för tömning i ert område. Kärlet ska vara vänt så att locket har öppning mot vägen och hjulen vända från vägen.

Se övrig info om matavfall:

https://are.se/miljotrafik/avfall-atervinning-matavfall

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa