Sopkärl - beställning

LÄS MER

I denna e-tjänst har du möjlighet att beställa sopkärl till din fastighet.

Mer information om avfall och återvinning hittar du här på Åre kommuns hemsida.

 

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa