Sopkärl - beställning

LÄS MER

I denna e-tjänst har du möjlighet att beställa sopkärl till din fastighet.

Vad händer när du skickat in din beställning av avfallskärl?

  • Inom en period av 2 veckor kommer ett grönt restavfallskärl att köras ut till platsen där restavfallskärlet ska placeras för tömning.
  • Vår avfallsentreprenör kommer att ringa eller sms:a dig på angivet telefonnummer samma dag som kärlet ställs ut.
  • Kärlet har en vit klisterdekal med er fastighetsbeteckning och fastighetsadress samt är märkt med en elektronisk tagg som sopbilen registrerar vid tömning.
  • Det är VIKTIGT att du flyttar kärlet till din fastighet för att undvika att det försvinner eller skadas. Det bör ske samma dag som leverans av kärlet.

Viktigt att veta!

  • När kärlet lämnats av entreprenören är ni som fastighetsägare, verksamhetsägare eller föreningen ansvariga för avfallskärlet, dvs ska bekosta ersättningskärl om kärlet försvinner och åtgärder vid skador på kärlet.
  • Kärlet ställer ni fram för tömning utifrån ert behov senast kl 07:00 dagen för tömning i ert område. Kärlet ska vara vänt så att locket har öppning mot vägen och hjulen vända från vägen.

Se övrig info om hushållsavfall:

https://are.se/miljotrafik/avfallatervinning/hushallsavfall

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa