Budning

LÄS MER

I Åre kommun hämtas hushållsavfall en gång varannan vecka och det finns en tvåveckors turlista som täcker in hela kommunen. Detta innebär att Ni som önskar tömning av Era avfallsbehållare oftare än en gång varannan vecka måste beställa detta skriftligen i förväg.  Du kan vid behov beställa enstaka extrahämtningar av hushålls- och matavfall som till exempel vid nyår eller påsk då det ofta blir mycket avfall - detta kallas Budning - då använder du denna e-tjänst.

Om det däremot gäller extrahämtning av hushållsavfall med fasta intervall  görs detta i separat e-tjänst.  Mer information om renhållning hittar du i Renhållningsordningen som är kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering. Den finns att läsa på hemsidan www.are.se

Förutsättningar

Budning  måste beställs minst 2 veckor i förväg och debiteras enligt gällande taxa med 307 kr (inkl moms) per hämtställe och tillfälle.  Till detta tillkommer tömningskostnad för de kärl som töms. Länk till aktuell prislista 
 
Skicka in en beställning per hämtställe (gäller om företaget/verksamheten har fler än ett hämtställe) 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet kommer en kopia på din anmälan att skickas till den e-postadress som du uppger. Ärendet kommer att förberedas för handläggning och läggas till i körschemat hos vår entreprenör. Extrahämtning kommer att ske enligt Åre kommuns körschema för extrahämtning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa