Extra tömningar av avfallskärl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Åre kommun hämtas hushållsavfall en gång varannan vecka och det finns en tvåveckors turlista som täcker in hela kommunen. Detta innebär att Ni som önskar tömning av Era avfallsbehållare oftare än en gång varannan vecka måste beställa detta skriftligen i förväg.

Tömning som beställs minst 2 veckor i förväg, debiteras enligt gällande taxa med 224 kr (exkl moms) per hämtställe och tillfälle oavsett hur många kärl som töms. Till detta tillkommer ordinarie tömningskostnad för de kärl som töms (Ny renhållningstaxa från 1 Jan 2019). 
 
Skicka in en beställning per hämtställe (gäller om företaget/verksamheten har fler än ett hämtställe) 
 
Har ni frågor kontakta Renhållningsentreprenören i Åre kommun, Lundstams i Åre AB, tel 0647-310 42 eller Åre kommuns kundtjänst 0647-161 00.

Mer information om renhållning hittar du i Renhållningsordningen som är kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering. Den finns att läsa på hemsidan www.are.se eller ring 0647-161 00. 

 


Med vänlig hälsning

Renhållningsenheten, Åre kommun

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa