Anmälan registrering / ändring av livsmedels­anläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här finns en kombinerad e-tjänst som hjälper dig att enklare göra ändringar i din redan registrerade verksamhet eller anmäla om en ny registrering av livsmedelsverksamhet. Anmälan om registrering ska inkomma till kontrollmyndigheten senast två veckor innan verksamheten planeras starta. Observera att ärendet inte är registrerat förrän du har fått en bekräftelse från miljöavdelningen att den inkommit.
Avgift för registreringen samt betydande ändring faktureras enligt av Åre kommun fastställda taxa.
När ärendet har handlagts av livsmedelsavdelningen skickas en faktura till den fakturaadress du uppgett i anmälan.

Om ni planerar att starta någon form av livsmedelsverksamhet som ett café, restaurang eller livsmedelsbutik ska den vara registrerad hos behörig kontrollmyndighet. Behörig kontrollmyndighet är i de flesta fall en nämnd i kommunen där verksamheten mestadels är verksam. I Åre kommun är Samhällsbyggnadsnämnden behörig kontrollmyndighet och registreringar ska anmälas till Miljöavdelningen.
Registreringen är kopplad till en verksamhetsutövare (ett organisationsnummer) och ny registrering behövs om någon annan övertar verksamheten. Om ni gör betydande förändringar i er verksamhet ska detta meddelas till Miljöavdelningen. Om ni väljer att avsluta er verksamhet ska även det meddelas via e-tjänsten Avregistering av livsmedelsverksamhet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa