Anmälan registrering av Livsmedels­anläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ni planerar att starta någon form av livsmedelsverksamhet som ett café, restaurang eller livsmedelsbutik ska den vara registrerad hos behörig kontrollmyndighet. Behörig kontrollmyndighet är i de flesta fall en nämnd i kommunen där verksamheten mestadels är verksam. I Åre kommun är Samhällsbyggnadsnämnden behörig kontrollmyndighet och registreringar ska anmälas till Miljöavdelningen.

Registreringen är kopplad till en verksamhetsutövare (ett organisationsnummer) och ny registrering behövs om någon annan övertar verksamheten. Om ni gör betydande förändringar i er verksamhet ska detta meddelas till Miljöavdelningen. Om ni väljer att avsluta er verksamhet ska även det meddelas via blankett (anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning).

Här finns en e-tjänst som hjälper dig att enklare anmäla om registrering. Anmälan om registrering ska inkomma till kontrollmyndigheten senast två veckor innan verksamheten planeras starta. Observera att ärendet inte är registrerat förrän du har fått en bekräftelse från miljöavdelningen att den inkommit.

Avgift för registreringen faktureras enligt av Åre kommun fastställd taxa.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa