Säkerhetsplanering för evenemang inom Åre kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

När ni bestämt er för att genomföra ett evenemang så åtar ni er ett arrangörsansvar, och därmed vissa skyldigheter, som är reglerade av lagar.

I den här e-tjänsten beskriver ni hur ni kommer se till att det råder hög säkerhet och god ordning  vid evenemanget. Underlaget kan användas som underlag vid ansökan om offentlig tillställning hos polisen och även vid ansökan om offentlig platsmark hos Åre kommun.

Tips! Läs igenom "Säkerhetsguide för evenemang i Åre (1.00 MB)" innan ni börjar fylla i e-tjänsten.
 

Vad händer när du skickat in ärendet?

När ärendet är inskickat får du en bekräftelse via e-mail. 

Du bifogar sedan planen till de andra ärenden som efterfrågar säkerhetsplan, alternativt skriver ut den i PDF för användning inom den egna organisationen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Evenemangskarta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa